Дубовой Володимир Михайлович

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (3)

1. Дубовой В. М.. Оптимізація підсистем збору даних АСУТП в умовах комбінованої невизначеності [Текст] : монографія / В. М. Дубовой, О. Д. Никитенко. – Вінииця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – 169 c." /> <meta name="DC.identifier" content="978-966-641-434-5" /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/5010" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="В монографії розвинуто інформаційну технологію оптимізації структури підсистем збору даних АСУТП з метою підвищення їх ефективності в умовах комбінованої невизначеності. Моделювання і проектування структури підсистем збору даних здійснюється на основі алгоритмічної моделі. Розроблений метод моделювання підсистем збору даних в умовах невизначеності базується на формальній системі алгоритмічних моделей і використовує операторне подання перетворень невизначених даних. Робота розрахована на науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів, які займаються питаннями проектування підсистем збору даних АСУТП.
2. Дубовой В. М. Моделі прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами [Текст] : монографія / В. М. Дубовой, О. О. Ковалюк. – Вінииця : УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2008. – 185 c. - ISBN 978-966-641-258-8.
3. Дубовой В. М. Моделювання систем керування в умовах невизначеності [Текст] : монографія / В. М. Дубовой, О. В. Глонь. – Вінииця : УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2004. – 169 c. - ISBN 966-641-101-6.

Патенти (4)

1. Пат. 148246 UA, МПК G06G 7/48. Пристрій для моделювання пасивного елемента розподіленого теплового виробничого об`єкта [Текст] / В. М. Дубовой, М. С. Юхимчук (Україна). – № u 2021 00446 ; заявл. 05.02.2021 ; опубл. 21.07.2021, Бюл. № 29. – 5 с. : кресл.
2. Пат. 70883 А UA, МПК G05D 7/00. Пристрій для регулювання розподілу тепла між групою будівель [Текст] / Ю. М. Паночишин, В. М. Дубовой (Україна). - № u20031213277 ; заявл. 31.12.2003 ; опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10. - 2 с. : кресл.
3. Пат. 53377 A UA, МПК G06F 7/60 . Пристрій для узагальнення нелінійного перетворення нечітких та стохастичних даних [Текст] / В. М. Дубовой, О. В. Глонь (Україна). - № 2002053857 ; заявл. 11.05.2002 ; опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1. - 4 с. : кресл.
4. Пат. 48467 A UA, МПК G01K 17/08 . Спосіб визначення спожитої теплоти споживачами водяної системи опалення [Текст] / В. М. Дубовой, В. В. Кабачій.(Україна). – № 2001085865 ; заявл. 21.08.2001 ; опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8. – 3 с. : кресл.

Статті (29)

1. Паламарчук Є. а. Розробка динамічного внутрішнього сайту кафедри [Текст] / Є. А. Паламарчук, Р. Н. Квєтний, В. М. Дубовой // Матеріали 9-ї науково-практичної конференції, м. Львів, 21-23 листопада 2017 р. – Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. – C. 179-183.
2. Дубовой В. М. Прогнозування доцільної кількості повторень циклічного технологічного процесу [Текст] / В. М. Дубовой, І. В. Пилипенко, Р. С. Стець // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2015. - № 1. - С. 86-91.
3. Дубовой В. М. Оцінювання характеристик послідовно-параллельного процесу статистичного моделювання [Текст] / В. М. Дубовой, О. Д. Никитенко // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. - 2015. - № 3. - C. 81-88.
4. Байас М. М. Декомпозиція задач управління методом кластеризації [Текст] / М. М. Байас, В. М. Дубовой, М. Е. Дуда // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 6. - С. 25-31.
5. Дубовой В. М. Застосування марковської моделі для аналізу впливу циклічності на управління розгалуженим технологічним процесом [Електронний ресурс] / В. М. Дубовой, І. В. Пилипенко, Р. С. Стець // Наукові праці ВНТУ. - 2014. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/427.
6. Байас М. М. Координация решений о распределении ресурсов на основе генетического алгоритма [Текст] / М. М. Байас, В. М. Дубовой // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. - 2014. - № 2. - С. 4-12.
7. Дубовой В. М. Прогнозування небезпеки враження рослин на основі моделі нечіткого висновку Мамдані–Заде з використанням геоінформаційної технології [Текст] / В. М. Дубовой, О. С. Сольський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 1. - С. 110-115.
8. Дубовой В. М. Ігровий підхід до прийняття рішень щодо розвитку інформаційної системи [Текст] / В. М. Дубовой, Г. Ю. Дерман // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 5. - С. 67-73.
9. Dubovoy V. M. Uncertain graph as the model of branching technological process [Text] / V. M. Dubovoy, I. V. Pylypenko, G. Y. Derman // Nauka i studia. - 2013. - № 17(85). - P. 27-33.
10. Дубовой В. М. Інтелектуальна мультиагентна технологія оптимізації інтернет-ресурсів [Текст] / В. М. Дубовой, О. М. Москвін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 5. - С. 98-106.
11. Дубовой В. М. Марковська модель прийняття рішень в управлінні розгалужено-циклічними технологічними процесами [Текст] / В. М. Дубовой, О. Д. Никитенко, І. В. Пилипенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 6. - С. 130-135.
12. Дубовой В. М. Оптимізація параметрів сппр при управлінні розгалуженим технологічним процесом [Текст] / В. М. Дубовой, І. В. Пилипенко // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2012. - № 2.
13. Дубовой В. М. Формалізація задачі прийняття рішень щодо розвитку корпоративних інформаційних систем в умовах невизначеності [Текст] / В. М. Дубовой, Г. Ю. Дерман // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2012. - № 1. - C. 147-151.
14. Дубовой В. М. Підхід до аналізу безпеки ієрархічних інформаційних систем, що розвиваються [Текст] / В. М. Дубовой, Г. Ю. Дерман, О. М. Миколайчук // Вісник східноукраїнського національного університету. - 2012. - № 17(188). - C.131-137.
15. Дубовой В. М. Підхід до визначення рівня безпеки системи, що розвивається [Текст] / В. М. Дубовой, Г. Ю. Дерман // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. - 2012. - № 1. - C. 4-9.
16. Дубовой В. М. Модель поведінки користувача у гіпертексті [Текст] / В. М. Дубовой, O. M. Москвін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 6. - С. 210-215.
17. Дубовой В. М. Алгебра узгодження онтологічних контекстів в умовах неповної інформації [Текст] / В. М. Дубовой, O. M. Москвін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 5. - С. 144-150.
18. Дубовой В. М. Архітектура інформаційної технології у захисті рослин [Текст] / В. М. Дубовой, О. С. Сольський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 5. - С. 115-119.
19. Дубовой В. М. Оцінка гіпертекстової структури на основі семантичної інформації [Текст] / В. М. Дубовой, O. M. Москвін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 3. - С. 153-157.
20. Дубовой В. М. Структура та задачі інформаційної технології у проблемі захисту рослин [Текст] / В. М. Дубовой, О. С. Сольський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 2. - С. 115-119.
21. Голубєва Т. О. Модель виробничих процесів розробки програмного забезпечення як динамічна система управління [Електронний ресурс] / Т. О. Голубєва, В. М. Дубовой // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2009. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/132.
22. Дубовой В. М. Еквівалентність невизначених алгоритмів [Електронний ресурс] / В. М. Дубовой, О. Д. Никитенко, О. В. Глонь // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2009. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/129.
23. Дубовой В. М. Факторний аналіз оцінки важливості інформаційних блоків сайтів [Текст] / В. М. Дубовой, О. Ю. Краковецький, О. В. Глонь // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 6. - С. 103-107.
24. Глонь О. В. Оптимізація структури сайта в умовах неповної інформації [Електронний ресурс] / О. В. Глонь, В. М. Дубовой, О. М. Москвін // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2008. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/35.
25. Дубовой, В. М. Метод оцінки подібності веб-сторінок [Текст] / В. М. Дубовой, О. Ю. Краковецький, О. В. Глонь // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2008. - № 2. - С. 63-66.
26. Дубовой В. М. Об`єктно-орієнтований аналіз розвитку складних систем управління [Текст] / В. М. Дубовой, І. В. Кузьмін, О. Д. Никитенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 3. - С. 74-77.
27. Голубєва T. O. Використання методу оцінювання в задачах інваріантного управління [Текст] / T. O. Голубєва, В. М. Дубовой // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 1. - С. 5-9.
28. Дубовой В. М. Стійкість процесу керування транспортною мережею міста [Текст] / В. М. Дубовой, O. O. Ковалюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 6. - С. 106-111.
29. Дубовой В. М. Застосування алгоритмічної моделі до оптимізації інформаційно-обчислювальних систем в умовах невизначеності [Текст] / В. М. Дубовой, О. Д. Никитенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 6. - С. 9-13.

Тези доповідей (11)

1. Дубовой В. Інформаційна модель процесу однорівневої координації [Електронний ресурс] / В. Дубовой // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2020/paper/view/9008.
2. Дубовой В. Оцінювання функціональної безпеки децентралізованого координаційного керування розподіленими кібер-фізичними об`єктами [Електронний ресурс] / В. Дубовой, М. Юхимчук // Матеріали XV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)", м. Вiнниця, 8-10 жовтня 2020 р.– Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30626
3. Місюра А. Пошук несправностей транспортного засобу під час експлуатації [Електронний ресурс] / А. Місюра, В. М. Дубовой // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2018/paper/view/5098.
4. Лісова О. В. Синхронізація локальних і хмарних баз даних [Електронний ресурс] / О. В. Лісова, В. М. Дубовой // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2018/paper/view/5063.
5. Дерман Г. Розвиток корпоративної інформаційної системи на основі мікросервісної архітектури [Електронний ресурс] / Г. Дерман, В. Дубовой // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22802.
6. Грищук Тетяна Концепція впровадження автоматизованої системи розпізнавання мовця у процес автентифікації для доступу до критичної системи [Електронний ресурс] / Т. Грищук, В. Дубовой, В. Ковтун // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22767.
7. Dubovoy, Volodymyr Optimization of Smart systems in conditions of combined unemployment under the criterion of energy expenditure [Електронний ресурс] / V. Dubovoy, M. Yukhimchuk, S. Perepelytsia // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22745.
8. Желюк О. Г. Структура мобільного додатку контролю стану розумного будинку [Електронний ресурс] / О. Г. Желюк, В. М. Дубовой // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2018/paper/view/5314.
9. Dubovoy V. M. About the correlation of requirements to general and professional competences of the specialists in information systems [Electronic resource] / V. M. Dubovoy , M. S. Yukhimchuk // Матеріали XIII мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2016)", м. Вiнниця, 3-6 жовтня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - Режим доступу : http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13167.
10. Dybovoy Volodymyr Analysis of skills significance for various fields of activity according to the it-specialists` professional standards [Electronic resource] / Volodymyr Dybovoy, Olena Nikitenko // Матеріали XIII мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2016)", м. Вiнниця, 3-6 жовтня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - Режим доступу : http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13166.
11. Дубовой Володимир Функціональна інтеграція баз даних автоматизованих систем з елементами штучного інтелекту [Електронний ресурс] / Володимир Дубовой, Олена Никитенко / / Матеріали XIII мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2016)", м. Вiнниця, 3-6 жовтня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - Режим доступу : http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13165.