Дубовой Володимир Михайлович

Кафедра: Кафедра Комп`ютерних систем управління
Посада: професор

Наукова робота

Проф. Дубовой В.М. керував та брав участь у виконанні ряду науково-технічних програм: програми Державного комітету по науці і техніці СРСР і Академії наук СРСР «Исследование процессов преобразования информационно-энергетических характеристик сигналов с целью анализа, синтеза и оптимизации измерительных устройств и систем на основе информационно-энергетических критериев»; Програм МОНУ «Розробка теорії та методів оптимальних рішень в умовах комбінованої невизначеності»; «Розробка методів та засобів прийняття рішень при управлінні технологічними процесами, що розгалужуються, в умовах невизначеності»; «Розробка теорії та алгоритмічних засобів моделювання та дослідження розподілених інформаційних систем»; великої кількості госпдоговірних робіт, спрямованих на підвищення ефективності контролю і управління промисловими підприємствами; міжнародного проекту Erasmus+ «Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems». Ним створено ряд принципово нових пристроїв та комплексів програм, які впроваджено на підприємствах України зі значним економічним ефектом. Результати науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт, виконаних під керівництвом та за безпосередньою участю проф. Дубового В.М. впроваджені на багатьох підприємствах України із значним економічним ефектом.
Опублікував близько 300 наукових і науково-методичних праць, зокрема 20 монографій і навчальних посібників.
Проф. В.М. Дубовой веде активну науково-педагогічну діяльність, очолював або був членом журі Всеукраїнських олімпіад «Системи управління і автоматики» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 2000-2018 років; безпосереднім організатор низки міжнародних конференцій «Контроль і управління в складних системах» у 2001-2018 роках і «Автоматика» у 2007 рр.. Він є заступником голови спеціалізованої ради в ВНТУ Д 05.052.01 по захисту кандидатських і докторських дисертацій, членом редколегій 4-х журналів.